RING 55 25 95 90

 Lager for bedrifter og private i Bergen

Om oss

Virksomheten startet i regi av Breiviken Eiendom AS sommeren 2003 med 52 boder i Sandviken. Målet var å etablere et selvbetjent lager i Bergen med høy kvalitet og god sikkerhet. Høsten 2004 ble driften overtatt av nystiftede Selvbetjeningslageret AS, og avdelingen ble utvidet med én etasje.

Våren 2005 gikk Liegruppen AS inn i selskapet med bl.a. det formål å bygge en ny, sentralt lokalisert avdeling i Hansagårdene på Kalfaret. Denne avdelingen åpnet i desember samme år.

Høsten 2006 ble vår tredje avdeling etablert i søndre bydel på Midtun. Den ble åpnet i februar 2007. I denne avdelingen har vi også 40 kontorer for utleie. Midtunlageret AS er etablert som et heleid datterselskap av Selvbetjeningslageret AS.

Alle avdelinger markedsføres under Selvbetjeningslageret.

Mål:
Selvbetjeningslageret AS har som mål å videreutvikle både lagerkonseptet og utleievolum.

Eiere
Selvbetjeningslageret AS eies av Liegruppen AS, Tiki Invest AS og Knut Skurtveit AS.

Daglig ledelse
Daglig leder er Lars Skurtveit.
I all hovedsak er det han våre kunder får kontakt med på telefon og e-post. Han gir uforpliktende visninger, inngår kontrakter og har alt ansvar for daglig drift og videre oppfølging av kundene.

Bestill i dag - ring oss på 55 25 95 90

Bestill i dag på
55 25 95 90

Sosiale medier

Selvbetjeningslageret AS Midtunlia 73, 5224 Nesttun

Nssa